Medlemskontingent 2018

Postet av Øverbygda IL den 29. Okt 2018

Medlemskontingenten betales inn

4285 07 94566

Øverbygda idrettslag

Medlemskontingent 2018


Øverbygda idrettslag ønsker å opprettholde et bredt aktivitetstilbud som favner alle våre medlemmer. Vi er derfor avhengige av din støtte i form av årets medlemskontingent. Idrettslaget tildeles dessuten ulike midler ut i fra hvor mange navn vi har i vårt medlemsregister.

ØIL har to ulike typer medlemskap:

  • Enkeltmedlemskap/støttemedlemskap (f.o.m. 18 år): kr 100 per person per år.


  • Familiemedlemskap (foreldre/foresatte og barn t.o.m. 17 år): kr 400 per år per familie.

    Husk å merke innbetalingen med navn, fødselsår og mailadresse for alle personene familiemedlemskapet skal dekke.

Ved å tegne nytt eller fornye et medlemskap er du altså med på å bidra til fortsatt drift av idrettslaget og støtte opp om Granlund og Hersjøhytta. Se baksiden av arket for ytterligere informasjon om våre aktiviteter og tilbud.

Vi ønsker nye og tidligere medlemmer hjertelig velkommen inn i laget.


Med vennlig hilsen

Øverbygda idrettslag

                                                                                                                                         
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.