Idrettskolen

Idrettskolekontakt i Øverbygda:
Brit Sissel Lien: 916 13 953


Idrettskolekontakter:
  1. trinn: Brit Sissel Lien
    • 916 13 953
  2. trinn: Kenneth Klokkhaug
    • 414 63 609
  3. trinn: Linn Hege Hoem
    • 481 06 112

Generell informasjon:


Foreldre/foresatte til barna som er satt opp har ansvaret for gjennomføringen av treningen - og de ansvarlige må bytte innbyrdes, men samtidig gi beskjed til idrettskkolelederen.

Treningene er på tirsdager og på skolen hvis ikke annen beskjed er gitt.

Noen klasstrinn kan bli slått sammen enkelte kvelder.

Aktivitetsplanen og informasjon legges ut i Facebook-gruppa: Idrettskolen i Øverbygda.