Kvernfjellrennet

er et årlig konkurranse- og trimrenn som arrangeres i februar/mars med løypelengder på 16km og 28km.

Premiering i alle klasser, pengepremier til beste dame/herreløper i junior/seniorklassen, samt spurtpris underveis.

Start, mål, påmelding og kiosk på Synnåsen.
Skiltet fra fv. 705.Historikk og premiering


Kvernfjellrennet startet som et illegalt renn under krigen (og) var allerede i fra første stund ment å være til heder og minne om alle de som arbeidet og slet med å ta ut kvernstein i Høgfjellet. 13.04.1947 ble det første offisielle rennet arrangert. 28 løpere stilte til start, og første vinner var Ole P. Uglem fra Innbygda. Kvinnene kom med fra 1952, og første vinner her var Jorunn Evjen Brennås. Med unntak av 2-3 år hvor rennet er blitt avlyst på grunn av lite snø, har rennet blitt arrangert sammenhengende siden den offisielle starten i 1947.

I mange år var løypa 42 km. Fra starten på Hyttbakka, gikk løypa videre forbi Hersjøen, til Kråssådalen, runde inn i Høgfjellet, for så å følge traseen fra Kråssådalen tilbake til Hyttbakken igjen. Ut over 80-tallet sank deltagerantallet, og det ble da besluttet å endre både løypetrase og lengde for om mulig å øke deltagelsen. Løypa er nå 28 km, og har følgende trase: Synnåsen – Vorfelet – Vitjenna - Vorfjellet - via Sterkjørlen tilbak til Synnåsen. En kortere familievennlig trase på 16 km går inn til Storgråna - Sterkjølen - Blekbrua - tilbake til Synnåsen.

 I hovedsak er det ny utmerkelse for hvert 5 fullførte renn. Det har etter hvert blitt en god del løpere som har oppnådd mange år i Kvernfjellrennet, flere har passert både 40 og 45 år. Flest har Egil Grønseth med og Eystein Viken med 49 fullførte renn pr. 2019. Utmerkelsene er som følger:

 

 • 1 år: Sølvmerke
 • 2 år: Diplom
 • 5 år: Gullmerke
 • 10 år: Plakett
 • 15 år: Kvernstein på sokkel
 • 20 år: Tinnfat
 • 25 år: Glassvase
 • 30 år: Naturstein fra Kvernfjellet m/flat bunn, emblem og inskripsjon
 • 35 år: Modell av "Spell" som står ved kvernsteinsbrudd
 • 40 år: «Tregg» med inngravert motiv av Kvernfjellstua
 • 45 år: Tovabilde
 • 50år: Miniatyr av «vassause» som ble brukt i kvernfjellgruvene