Nye priser og betalingsløsninger på Selbuskogen skisenter

Postet av Øverbygda IL den 24. Okt 2015

Da flere av våre utøvere og medlemmer også er flittige brukere av Selbuskogen Skisenter, videreformidler vi informasjon om deres nye priser og betalingsløsninger:


NYE PRISER FOR PARKERING SELBUSKOGEN SKISENTER

Nye priser er som følger:

  • Dagparkering vinter: kr 75 pr dag
  • Dagparkering sommer: kr 40 pr dag
  • Sesong vinter: kr 700
  • Sesong sommer: kr 300
  • Engangsgebyr sesongkort: kr 250
Vintersesong er fra snøen kommer t.o.m. 30.04. Sommersesong er f.o.m. 1.5. til snøen kommer (høsten 2015 står bommen oppe til første dag med snø).

(Ved skirenn der parkeringsinntektene deles mellom arrangør og Selbuskogen Skisenter, beholdes inntil videre gammel sats på kr 50 pr bil.)

NYTT BETALINGSSYSTEM PÅ ØVRE PARKERINGSPLASS OG ELVERVOLLVEG.

Fra og med kommende skisesong innføres bom og kortbasert betalingssystem på øvre parkeringsplass.

Dagparkering kan betales med bank-kort, Visa eller Master-/Eurocard.

Bom hever seg automatisk ved innkjøring. Betaling skjer i kortautomat ved utkjøring.

(På nedre parkeringsplass beholdes gammelt system med kontanter og konvolutter som før.)

SESONGKORT BESTILLES PÅ MAIL

Sesongkort bestilles ved å sende e-mail med navn og adresse til Bersvein Flakne

b-flakne@outlook.com

Sesongkort tilsendes deretter i posten. Ved første utkjøring settes sesongkortet i betalingsautomat og betales med bank-kort, Visa eller Master-/Eurocard.

Sesongkort kan også ordnes på Selbuskogen Skisenter et par kvelder etter den første snøen. Tidspunkt varsles på www.selbuskogen.no

Første gangs betaling vil være kr 950 (sesong vinter kr 700 + engangsgebyr sesongkort kr 250). Senere benyttes sesongkortet ved utkjøring. Sesongkortet kan fornyes både sommer og vinter i betalingsautomaten. Mistes eller ødelegges sesongkortet, vil det påløpe nytt engangsgebyr kr 250 for å få erstatningskort.

Dersom sesongkortinnehavere benytter nedre parkeringsplass, legges sesongkortet synlig på dash-bordet.

DUGNADSFOLK PARKERER GRATIS PÅ DUGNADSDAGER

Det vil bli eget opplegg i.f.m. dugnader slik at dugnadsfolket slipper å betale på dugnadsdager.

GRUNNEIERE OG HYTTEEIERE:

Både hytteeiere som betaler for parkering på Selbuskogen Skisenter og grunneiere og hytteeiere som har rett til å bruke Elvervollveien uten å betale for bompassering, vil bli tilskrevet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.